CHEPOR MUTIARA

Another upcoming linked residential project in Ipoh, Perak.

Preview the project by downloading the brochure. If you have any questions regarding this project, kindly contact us for clarification. 

UNDER CONSTRUCTION

Floor Plan

Developer License

No Lesen Pemaju : 19520-1/10-2020/0900(L) (Tempoh Sah : 16.10.2018 – 15.10.2020) • No Permit Iklan : 19520-1/10-2020/0900(P) (Tempoh Sah : 16.10.2018 – 15.10.2020) • No Pelan Kelulusan : MBI LB01/0002430/0001/17/F00/P00/L00 • Pihak Berkuasa Yang Meluluskan : Majlis Bandaraya Ipoh • Bebanan Tanah : Affin Bank Berhad • Pajakan Tanah : 99 tahun (tamat pada 28.09.2116) • Jumlah Unit : 70 unit • Tarikh Dijangka Siap : Disember 2020 • Harga Min : RM345,800 maks : RM545,000 • Syarat-syarat nyata : Sebuah rumah kediaman • Sekatan-sekatan Kepentingan : Tanah ini boleh dipindahmilik atau dipajak dengan kebenaran bertulis oleh Pihak Berkuasa Negeri