Chepor Mutiara

 

 


FLOOR PLAN

Lot Size: 18' x 90' | Built-up area: 2,205 sq.ft.

No Lesen Pemaju : 19520-1/10-2020/0900(L) (Tempoh Sah : 16.10.2018 – 15.10.2020) • No Permit Iklan : 19520-1/10-2020/0900(P) (Tempoh Sah : 16.10.2018 – 15.10.2020) • No Pelan Kelulusan : MBI LB01/0002430/0001/17/F00/P00/L00 • Pihak Berkuasa Yang Meluluskan : Majlis Bandaraya Ipoh • Bebanan Tanah : Affin Bank Berhad • Pajakan Tanah : 99 tahun (tamat pada 28.09.2116) • Jumlah Unit : 70 unit • Tarikh Dijangka Siap : Disember 2020 • Harga Min : RM345,800 maks : RM545,000 • Syarat-syarat nyata : Sebuah rumah kediaman • Sekatan-sekatan Kepentingan : Tanah ini boleh dipindahmilik atau dipajak dengan kebenaran bertulis oleh Pihak Berkuasa Negeri